16 marca 2016 roku rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego pod tytułem Przystań za Wartą - zacumuj i działaj! , które dofinansowane...

Autor: | 14:00

16 marca 2016 roku rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego pod tytułem Przystań za Wartą - zacumuj i działaj!, które dofinansowane jest z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Projekt skierowany jest do gorzowian w wieku 8-20 lat oraz ich rodziców/opiekunów. Cel zadania to przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  poprzez promocję zdrowego stylu życia
i aktywnych form spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej oraz podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów poprzez organizowanie spotkań, warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności wychowawcze oraz innych działań z obszaru profilaktyki uniwersalnej.
W okresie od 16 marca do 17 grudnia zorganizowane zostaną:
- wyjścia do kina dla dzieci i młodzieży, 
- warsztaty kulinarne, 
- spotkania ze studentami. W Przystani za Wartą gościć będziemy m.in. autorów blogów: Student też potrafi gotować oraz The Daily Wonders,
- zajęcia ekologiczne Przyjaciele przyrody,
- warsztaty rękodzieła Mały artysta,
- manewry językowe, czyli nauka niemieckiego dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzi właścicielka Studium Języków Obcych "BESSER",
- warsztaty dla rodziców - Nawigacja w rodzinie,
- zabawa taneczna.

Szczegółowe informacje i zapisy w Klubie Przystań za Wartą lub drogą telefoniczną (KONTAKT).

Nowszy post Starszy post Strona główna