Czym jest wolontariat?  Wolontariat to świadomie i dobrowolnie wykonywana praca o charakterze nieodpłatnym, którą świadczy się w stosun...

Czym jest wolontariat? 

Wolontariat to świadomie i dobrowolnie wykonywana praca o charakterze nieodpłatnym, którą świadczy się w stosunku innych osób (wykraczających poza stosunki rodzinne lub koleżeńskie). Jest to dobra forma spędzania wolnego czasu, a także zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Wolontariat opiera się na zasadach prawa opisanych szczegółowo w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873) uchwalonej w 2003 roku.

Odpowiedź na pytanie kto może zostać wolontariuszem jest prosta: KAŻDY, kto pragnie dobrowolnie i nieodpłatnie wykonywać świadczenia, na zasadach opisanych w powyższej ustawie. Dotyczy to również osób niepełnoletnich. Te jednak zobowiązane są dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych.

Zamawiający, w tym wypadku Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda, spisuje z wolontariuszem porozumienie o wykonywaniu świadczeń opartych o wolontariat, a także wystawia zaświadczenia o wykonanych pracach.
 
Kogo poszukujemy?
Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda poszukuje wolontariuszy o różnorodnych zainteresowaniach, wykształceniu i umiejętnościach. Wśród nich znajdują się osoby, które mogą:

- pomóc dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji,

- prowadzić warsztaty rękodzielnicze (np. decoupage, florystyka, robienie biżuterii),

- uczyć majsterkowania,

- włączyć się w pracę biurową,
- dbać o porządek pomieszczeń,
- grać na różnych instrumentach,
- świadczyć specjalistyczną pomoc, np. prawną, pedagogiczną,
- dzielić się innymi talentami, jak np. gotowanie, języki obce, taniec.

Jeżeli po przeczytaniu powyższej listy wciąż masz wątpliwości, czy możesz zostać wolontariuszem – skontaktuj się z nami! Porozmawiamy i z pewnością znajdziemy dziedzinę, w której się odnajdziesz!