Wzorem ubiegłego roku, również i w tegoroczne ferie zimowe zorganizowane zostały zajęcia dla najmłodszych. Tym razem program przygotował...

Autor: | 15:47

Wzorem ubiegłego roku, również i w tegoroczne ferie zimowe zorganizowane zostały zajęcia dla najmłodszych. Tym razem program przygotowała Świetlica im. św. Jana Pawła II, Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. W organizację poszczególnych dni włączyła się także Szkoła Podstawowa numer 1, Straż Miejska oraz Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27, za co serdecznie dziękujemy dyrekcjom obu placówek. Dzieci przygotowały anioły z masy solnej, które rozdawane były podczas Dnia Chorego, uczestniczyły w zajęciach sportowych, wysłuchały prelekcji na temat bezpieczeństwa oraz niepełnosprawności, a także uczestniczyły w zabawie tanecznej, wyjściu do kina i pokoju zagadek. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania: opiekunom, wolontariuszom oraz rodzicom naszych podopiecznych. 

Nowszy post Starszy post Strona główna