W dniach 1 czerwca - 31 sierpnia 2019 roku realizujemy projekt Kreatywny Senior, który jest dofinansowany przez Województwo Lubuskie ...

Kreatywny Senior

Autor: | 14:37

W dniach 1 czerwca - 31 sierpnia 2019 roku realizujemy projekt Kreatywny Senior, który jest dofinansowany przez Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

 

Projekt polega na organizacji cyklu warsztatów terapii zajęciowej dla seniorów z domu dziennego pobytu „Dom u Oblatów” działającego w Gorzowie Wlkp., które dla osób starszych będą impulsem do rozwijania zainteresowań. Podczas zajęć beneficjenci będą pracować nad samodzielnością, komunikacją i sprawnością. Przewidziano różnego rodzaju warsztaty oraz spotkania integracyjne przybliżające beneficjentów do osiągnięcia tego celu.  Stowarzyszenie zakłada współpracę z Klubem Seniora w Santocku w powiecie gorzowskim, gdzie również przeprowadzone zostaną warsztaty artystyczne.Zadanie realizowane będzie na terenie powiatu gorzowskiego w Santocku oraz w mieście Gorzów Wielkopolski.


Nowszy post Starszy post Strona główna